T
A
R
T
E
K
S

Tarteks'de Sosyal ve Toplumsal Sürdürülebilirlik

Sosyal ve toplumsal sürdürülebilirlik, şirketimizin toplumla uyum içinde ve etik değerlere bağlı bir şekilde faaliyet göstermesini temsil eder. Toplum ihtiyaçlarına duyarlı projeler geliştirme, sosyal sorumluluk programlarına katılım ve paydaşlarla işbirliği, bu alandaki temel stratejilerimizi oluşturur.
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların sağlığını ve güvenliğini en üst düzeyde tutmayı amaçlar. Risk değerlendirmeleri, eğitim programları, güvenli çalışma ortamları ve sürekli iyileştirme çabaları, iş sağlığı ve güvenliği stratejilerimizin temelini oluşturur.
İstihdam, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

İstihdam, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkesi, adil bir işe alım süreci, çeşitli yetenekleri destekleme ve kapsayıcı bir çalışma ortamı sağlama hedefini taşır. Çalışanların farklılıklarını değerlendirmek ve desteklemek, şirket kültürümüzün önemli bir parçasını oluşturur.
Eğitim ve Gelişim

Eğitim ve gelişim, çalışanların beceri setlerini artırmayı, liderlik potansiyelini geliştirmeyi ve sürekli öğrenmeyi teşvik etmeyi içerir. Eğitim programları, mentorluk, ve kariyer geliştirme fırsatları, bu alandaki stratejilerimizin temelini oluşturur.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük

Kurumsal sosyal sorumluluk ve gönüllülük, şirketimizin çevresel ve toplumsal etkilerini olumlu yönde artırmayı hedefler. Sürdürülebilir projelere katılım, topluluk destek programları ve çalışan gönüllülük faaliyetleri, bu stratejilerimizi şekillendirir.

© 2024 Tarteks Örme & İplik Tüm Hakları Saklıdır.

Design by Tarteks